The project of the poem book "Podróżowanie w przestrzeni" is the sum of my obsessions and passions. The book was nominated for an award in the competition for an illustrated publication in Poland (XIII National Competition for Author's Literary Book - Swidnica 2020). The graphic design, typesetting and  cover slip for the nominated book was created by me. Ten authors were nominated for the award which took into account the literary value and originality of the graphic design of the publication.

The book was released in August 2021 by the FORMA Publishing House in Szczecin. 

Projekt książki artystycznej "Podróżowanie w przestrzeni", to suma moich obsesji i pasji. Książka została nominowana do nagrody w konkursie na publikację ilustrowaną w Polsce (XIII Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2020). Wykonałam projekt graficzny, skład i okładkę nominowanej książki. Do nagrody, która uwzględniała wartość literacką i oryginalność szaty graficznej publikacji, nominowano dziesięciu autorów.
Ksiażka została  wydana pod koniec sierpnia 2021 roku przez Wydawnictwo FORMA w Szczecinie 
You may also like

Back to Top